Teckna mc-försäkring

Försäkring Fördel Pris?
Insplanet Låt Insplanet hämta in offerter
Compricer Jämför alla försäkringsbolag direkt

Det finns nästan lika många försäkringslösningar för motorcyklar som det finns olika sorters motorcyklar. En anledning till det är att det finns risker kopplade till användning av MC. Man överdriver inte om man påstår att trafikantgruppen MC-förare är överrepresenterade i statistiken över olyckor och dödsfall i trafiken.

I grunden är det ingen skillnad mellan en mc-försäkring och en bilförsäkring. Motorcykeln är ett fordon och som sådant måste motorcykeln vara försäkrad för att få användas i allmän trafik. Den grundläggande försäkringen är den lagstadgade trafikförsäkringen. Denna försäkring ger ett skydd om du exempelvis skulle krocka med annat fordon. Precis som för bilar kan du sedan komplettera trafikförsäkringen med delkasko och vagnskadeförsäkring.

Delkasko innehåller bland annat skydd vid brand- och glasskada samt vid stöld. Här inkluderas också rättsskydd och ansvarsförsäkring. Med trafikförsäkring och delkasko har du en halvförsäkring. Med vagnskadeförsäkring får du ett i princip heltäckande försäkringsskydd eftersom du då får ersättning för skador vid trafikolycka, skadegörelse, med mera. Kom dock ihåg att så länge som motorcykeln har vagnskadegaranti räcker det att teckna halvförsäkring.

Vilka faktorer påverkar mc-försäkringens premie?

En motorcykelförsäkring kan upplevas som mycket dyr, och det med all rätt. MC-försäkringar är betydligt dyrare än bilförsäkringar. Det finns dock skäl för detta. För det första är en motorcyklist en relativt oskyddad trafikant. Även mindre olyckor kan alltså innebära stora personskador. För det andra är MC-brukarna en mindre trafikantgrupp än bilisterna. Det finns färre motorcyklar i bruk, och de används bara under vissa perioder på året. Försäkringsbranschen bygger på att det stora kollektivet betalar för enstaka skadehändelser. Ju mindre kollektiv, desto större blir kostnaden för varje försäkringstagare. Denna princip speglas alltså i premien.

Nu behöver man dock inte nöja sig med en premie som man tycker är för hög. Alla större försäkringsbolag har MC-försäkringar. Dessutom finns ofta specialförsäkringar som tas fram i samarbete med större MC-tillverkare.

Vilka tilläggsförsäkringar kan tecknas till mc?

Eftersom motorcykeln oftast bara används under en viss period av året är det smart att utnyttja möjligheter att ställa av fordonet under tiden det inte används. Med en avställningsförsäkring har du fortfarande ett skydd för skada och förlust.

En utökad olycksfallsförsäkring kan vara att rekommendera för dig som vill vara extra trygg på motorcykeln. Annat man kan fundera på är om man vill ha assistans i form av bärgning och transport till verkstad om motorn skulle haverera.