Pris & premie för mcförsäkring

Försäkring Fördel Pris?
Insplanet Låt Insplanet hämta in offerter
Compricer Jämför alla försäkringsbolag direkt

Det finns en mängd faktorer som påverkar vilken premie du får betala för din MC-försäkring. Egentligen skiljer sig faktorerna inte särskilt mycket från dem som gäller för en vanlig bilförsäkring. Här är lite kort om de viktigaste faktorerna.

Försäkringsform

Först och främst avgörs priset av vilken typ av försäkring du tecknar – trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Ju mer komplett försäkringsskydd, desto mer får du betala i försäkringspremie.

Ålder och kön

När det handlar om försäkringar för fordon är det alltid en fördel att vara lite äldre. Om du till exempel är 30 år betalar du automatiskt en lägre premie än om du är 20 år och om du är 40 år betalar du en lägre premie än om du är 50 år. Vid 60-70 års ålder kan premierna dock börja öka.

För fordonsförsäkringar gäller också att män anses ha en större riskbenägenhet än kvinnor. Det gör att försäkringsbolagen tar ut en liten extra premie för MC-försäkringar för män.

Motorcykelns prestanda

För en MC med höga prestanda får du betala mer i premie på din MC-försäkring. Det har att göra med att risken för olyckor, och då särskilt mycket allvarliga sådana, ökar med en ökad hastighet. För en lite äldre MC som har ganska skrala prestanda kan premien vara bara en bråkdel av vad den är för en modern roadracing-MC.

Hur mycket du kör och var du kör

Antalet kilometer per år påverkar priset för MC-försäkringar i hög grad. Ju mer du är ute i trafiken, desto större blir ju olycksrisken. Dessutom är det många försäkringsbolag som tar med var du kör någonstans (allmänna vägar, skogsvägar, off-road, med mera) i beräkningen.

Skadehistorik

Skadehistoriken har en stor påverkan på försäkringspremien. Med tidigare olyckor och andra händelser kan du räkna med att få betala mer i premie än om du har varit förskonad från problem.

Bostad och förvaring

Precis som för bilar gäller att om du bor i tättbebyggt område så ökar premien automatiskt. Det har att göra med den ökade risken för stöld och skadegörelse. Förvaringen spelar också stor roll. Du får en lägre premie om du parkerar din MC i ett låst garage än på gatan utanför din bostad.